ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εργαστήριo Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στo νομó Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής. Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 28/9/2016 από τις 09:30 έως τις 14:30.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *