ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FRAPORT ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η Fraport στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Καβάλας

Η Fraport Greece, η εταιρεία που θα διαχειρίζεται από το τέλος του έτους 14 αερολιμένες της χώρας για περίπου 40 χρόνια, πρόκειται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, φιλοδοξώντας να καλύψει, έως την τουριστική περίοδο του 2017, τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε άμεσες υποδομές.

Ειδικότερα, θα επιδιορθωθούν οι εγκαταστάσεις υγιεινής, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου και παράδοσης αποσκευών, θα επιδιορθωθούν οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων και θα ανανεωθούν οι πινακίδες σήμανσης.

Σε δεύτερη φάση σχεδιάζονται κατασκευαστικές εργασίες, όπως η επέκταση των τερματικών σταθμών των αεροδρομίων, νέα εστιατόρια και καταστήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ημερησία, σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη σχεδιάζονται τα εξής:

Καβάλα
Θα αξιοποιηθεί η αχρησιμοποίητη έκταση των 500 τ.μ. στον ημιώροφο για την κατασκευή καταστημάτων και χώρων λιανικής / ΚΑΕ / μαζικής εστίασης, ενώ ο αεροσταθμός θα επεκταθεί κατά 4.961 τ.μ.

Στο αεροδρόμιο της Καβάλας, ο βασικός όγκος των εργασιών αναβάθμισης θα υλοποιηθεί έως το 2020.

Ο αριθμός των επιβατών προβλέπεται να αυξηθεί από 0,21 εκατ. επιβάτες ετησίως το 2013 σε 0,59 εκατ. το 2055, με ενιαίο ρυθμό ετήσιας αύξησης της τάξης του 2,49%.

Η Κίνηση Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM) προβλέπεται να αυξηθεί από 2.800 σε 7.600.

Θεσσαλονίκη
Στο αεροδρόμιο υπάρχουν δύο περιοχές ελέγχου ασφαλείας των επιβατών και δύο διάδρομοι, οι οποίοι έχουν σε όλο το μήκος τους παράλληλους τροχοδρόμους. Ο διάδρομος 10/28 είναι σήμερα κλειστός καθώς είναι υπό αποκατάσταση και επεκτείνεται στη θάλασσα. Το τρέχον πλάτος του διαδρόμου για τον 10/28 και τον 16/34 είναι μόλις 75 μέτρα και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα του ICAO. Αυτή η μη συμμόρφωση μπορεί να απαλειφθεί με την επέκταση της υφιστάμενης λωρίδας περαιτέρω 75 μ. σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε να είναι 150 μέτρα από την κεντρική γραμμή του διαδρόμου. Μια επέκταση των 35.000 τ.μ. στο κτίριο επιβατών περίπου θα παρέχει επαρκείς περιοχές εξυπηρέτησης επιβατών και περιοχές για εμπορική χρήση. Σε βάθος χρόνου, ο αεροσταθμός και ο αστικός χώρος του αεροδρομίου θα επεκταθούν, ξεπερνώντας τα 100.000 τ.μ. έως το τέλος της περιόδου παραχώρησης. Προβλέπεται ότι ο αριθμός των επιβατών θα τριπλασιαστεί από 4,2 εκατ. επιβάτες ετησίως το 2013 σε 13,8 εκατ. το 2055, με ενιαίο ρυθμό ετήσιας αύξησης της τάξης του 2,87% Η Κίνηση Εναέριας Κυκλοφορίας προβλέπεται να αυξηθεί από 39,7 χιλ. σε 113,2 χιλιάδες το 2055.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *