ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 50 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

50 θέσεις για παιδαγωγούς, ψυχολόγους, διερμηνείς και προσωπικό καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη

 

Προκήρυξη για την πρόσληψη 50 νέων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), δημοσίευσε η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά (SOFTEX), σε συνεργασία με την ASB και την WAHA και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Οι θέσεις της προκήρυξης αφορούν: έναν Κοινωνικό Επιστήμονα (ως Συντονιστή Πεδίου), 9 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 3 Ψυχολόγους, 6 Παιδαγωγούς, 2 Δικηγόρους, ένα Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης, έναν Υπεύθυνο Προμηθειών, 12 Διερμηνείς, 6 Διανομείς υλικού, 3 Οδηγούς και 6 θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας.

Για όλες τις διοικητικές ειδικότητες απαιτείται η κατοχή πτυχίου, η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του χειρισμού Η/Υ, η συναφής εργασιακή εμπειρία, η ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, καθώς και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Οι διερμηνείς θα πρέπει να γνωρίζουν καλά ελληνικά και απαραιτήτως Αραβικά, ή Φαρσί /Νταρί (Μητρική Γλώσσα) ή Ουρντού, ενώ προσόν θεωρείται η πιθανή εργασιακή εμπειρία ή εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση. Για τους Οδηγούς και το προσωπικό καθαριότητας απαιτείται μόνο προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στοinfothes@arsis.gr το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» απασχόλησης, έως και σήμερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *