ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ WIND, VODAFONE ΚΑΙ FORTHNET ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη διαδικασία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Στο στόχαστρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βρέθηκαν οι πρακτικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έπειτα από πλήθος καταγγελιών πολιτών .

Συγκεκριμένα, η ΑΠΔΠΧ επέβαλε μία σειρά προστίμων και απηύθυνε συστάσεις προς – σχεδόν όλες – τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια να θέσει όρια στις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούν, και συγκεκριμένα τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης: Τι ισχύει για την απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε:

· Να επιβάλει πρόστιμο 28.000 Ευρώ στη WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕγια την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μη ζητηθείσα επικοινωνία) και του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 (δικαίωμα αντίρρησης). Επιπρόσθετα, απηύθυνε σύσταση στην εν λόγω εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η δυνατότητα opt-out, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης (Απόφαση 65/2016(link is external))

· Να επιβάλει πρόστιμο 24.000 Ευρώ στη FORTHNET Α.Ε. για την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μη ζητηθείσα επικοινωνία) και τουάρθρου 13 του ν. 2472/1997 (δικαίωμα αντίρρησης). Επιπρόσθετα, απηύθυνε σύσταση στην εν λόγω εταιρεία, αλλά και τη Forthnet Media Α.Ε., προκειμένου να συμμορφωθεί ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η δυνατότητα opt-out, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης (Απόφαση 67/2016(link is external))

· Να επιβάλει πρόστιμο 12.000 Ευρώ στη VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών για την παραβίαση των διατάξεων τουάρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μη ζητηθείσα επικοινωνία) και του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 (δικαίωμα αντίρρησης). Επιπρόσθετα, απηύθυνε σύσταση στην εν λόγω εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η δυνατότητα opt-out, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης (Απόφαση 66/2016(link is external))

· Να απευθύνει σύσταση στη Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. προκειμένου να συμμορφωθεί ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η δυνατότητα opt-out, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης (Απόφαση 62/2016(link is external))

· Να απευθύνει σύσταση στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.προκειμένου να συμμορφωθεί ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η δυνατότητα opt-out, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης (Απόφαση 63/2016(link is external))

· Να απευθύνει σύσταση στην COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.προκειμένου να συμμορφωθεί ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η δυνατότητα opt-out, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης (Απόφαση 64/2016(link is external))

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *