ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”-“ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”: ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 8 ΜΗΝΩΝ! ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ!

Με στάσεις εργασίας αντιδρούν οι εργαζόμενοι στις εφημερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» στην παρατεινόμενη καθυστέρηση της εργοδοσίας να καταβάλει αμοιβές και δεδουλευμένα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές άνω των οκτώ μηνών.

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 οι δημοσιογράφοι στα Μέσα της ΜΕΕ ΑΕ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 20:00 έως τις 00:00.

Το διοικητικό προσωπικό των ίδιων Μέσων θα έχει στάση εργασίας από τις 14:30 έως τις 18:30.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει στάση εργασίας από τις 13:00 έως τις 17:00.

Με ανακοίνωση τους η ΕΣΗΕΜ-Θ, η ΕΠΗΕΘ και η ΕΤΗΠΤΘ καλούν την εργοδοσία:

Να καταβάλει τα δεδουλευμένα που οφείλει στους εργαζόμενους.

Να είναι εφεξής συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων και του νόμου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *