“ΦΡΕΝΟ” ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΗ.

“Σφαγή” στις μεταθέσεις καθηγητών της Β’Βάθμιας εκπαίδευσης . Είναι χαρακτηριστικό πως στην Α’Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν μόλις 2 περιπτώσεις μεταθέσεων.

Όπως φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας τηρεί στάση σιγής ιχθύος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενδεχομένως να γίνεται αυτό για λόγους υπερ-πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων καθηγητών ή να σχετίζεται με το ζήτημα της μείωσης διδακτικών ωρών στον τομέα των φιλολόγων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *