ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διασταυρώσεις εισοδημάτων και καταθέσεων για φορολογικούς ελέγχους Διασταυρώσεις εισοδημάτων και καταθέσεων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την επιτάχυνση των φορολογικών...